Vi KOPIERER våre foreldres UBALANSER


I blogginnleggtittelen refereres "UBALANSER" til våre ubevisste og bevisste handlinger der vi overfører våre trostanker, våre sannheter, følelser, holdninger, moral etc til våre barn og andre personer i våre omgivelser. Hvis man har hatt en trygg og god barndom der foreldrene har vært i en god balanse adferds og følelsesmessig har barnet store muligheter til selv å oppnå den samme gode balansen. Man har da de beste forutsetninger for å kunne føle seg trygg i forhold til sine medmennesker og ha empati / medfølelse, bli en god lytter og ha en god forståelse for andres følelser. Hvis man derimot har opplevd foreldre som har indre og ytre konflikter kan det ofte gjenskape en stor ubalanse i eget følelsesliv (men selvsagt ikke nødvendigvis). Ofte begynner det allerede i barndommen der barnet på det ubevisste plan kopierer foreldrenes adferds -og følelsesmønstre. Mange barn vil også utagere agressivt og ha mye sinne hvis de føler seg krenket av foreldrene. Mange av adferds -og følelsesmønstrene tas så videre med inn i voksen alder. Man reagerer da i voksen alder på akkurat de samme følelsene som man gjorde i barndommen. Ettersom man føler en form for sterk motstand av disse følelsene blir de overført til personer man omgir seg med i nåtid. Enkelt fortalt kan det sies at disse følelsene hives ut med et ønske om at den andre part skal bære dem videre. Man tror helt ubevisst at denne måten er en frigjører for de tunge energiene som ligger i disse følelsene. Dette fungerer selvsagt ikke i det hele tatt. Man må bevisstgjøre hvor adferds -og følelsesmønstrene stammer i fra. Noe som kan gjøres ved å observere seg selvog sine handlinger fra utsiden, hjelp fra en samtaleterapeut samt/eller benytte seg av meditasjonsteknikker. Man kan igjennom enkel meditasjon (også inkl. trommereiser) gå tilbake til barndommen og se for seg foreldrenes adferds -og følelsesmønstre og se på om man kjenner igjen disse mønstrene i forhold til hvordan man i dag føler og oppfører seg.

Noe av teksten er hentet (og omskrevet) i fra boken "Energityver" av forfatter Ingalill Roos

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
SKAPERKRAFTEN AS

Org. nummer. : 983 603 572

 

Web :

www.skaperkraften.no

www.skaperkraften.com

www.skaperkraften.org

(Alle linker fører deg til denne siden)

KONTAKT

SKAPERKRAFTEN AS

Bruvikvegen 1178

5285 Bruvik, Norge

Telefon / SMS :

Tom : 900 61 597

Von : 466 54 889

------------------------------------------

E-post :

skaperkraften(alfakrøll)gmail.com

Webdesign by Tom Engelbrecht / SKAPERKRAFTEN AS