Kunsten å TILGI

For mange føles det som en umulighet å tilgi en person som har voldet en

vondt. Det å tilgi en person man føler har ødelagt ens liv gjennom en eller

flere onde handlinger virker uoppnålig.

Vi ønsker å straffe denne personen igjennom hat og negative følelser overfor

han eller henne. Det er kun et problem med denne handlingen. Vi straffer kun

oss selv.

Ved å hate et menneske som har gjort oss vondt så lar vi fortsatt den aktuelle

personen fortsatt å ha et sterkt mentalt grep på oss. Dette hatet holder oss også

kontinuerlig fast i fortiden og gir lite rom for positivitet og håp for fremtiden.

Det er kun igjennom tilgivelse vi kan bli helt fri.

Gjennom tilgivelse kan du løse opp de blokkerte energiene som holder fast i de

tidligere traumene - disse energiene som forsurer, fortærer og ødelegger kroppen

vår.

Tilgivelsens uteblivelse

Mange er overhodet ikke klar for å tilgi. Ofte ligger det at man ikke ønsker å

tilgi på det ubevisste plan - dvs at man ikke selv vet hvorfor man ikke kan tilgi.

Vi nevner her noen generelle grunner til at man ikke ønsker å tilgi. Kanskje kan

man kjenne seg igjen i et etter flere eksempler....eller kanskje ikke.

Grunner til at man ikke ønsker å tilgi kan være :

At en føler at man frasier seg et ansvar i forbindelse med det som skjedde eller

f.eks. at man tror man overser hvor intense de involverte følelsene er.

Mange er også sterkt knyttet til smerten sin. De har sin identitet i den, de har

altså egoet i smerten, og smerten har etter lang tid blitt en del av den mentale

kroppen. Like kjent som f.eks en arm, et bein eller hvilket som helst annet lem

eller organ. Jeg (Tom) har snakket med flere innen psykiatrien som føler det slik.

Jeg har blitt fortalt at pasientene ikke vet hvem de er uten den smerten og det

hatet de har båret i åresvis.

Kanskje er man med i støttegrupper for offre o.l. - altså et sosialt nettverk man

er redd man mister hvis man ikke lenger går rundt og føler seg som et incestoffer,

voldtektsoffer e.l.

Hatet kan også gi en "god unskyldning" for å lide samtidig som man kan klandre

noen andre. Noen trives rett og slett i rollen som offer og selvskader. Man slipper

da også å ta eget ansvar for det besværlige livet. Livet er skremmende så det er

godt å være inne i det "varme trygge helsevesenet" etc. Mange får også masse

sympati og oppmerksomhet som de ikke vil "gi fra seg".

Det kan også selvsagt være at en ønsker å komme seg videre - å tilgi - men at

man finner det rett og slett bare vanskelig. At man må bruke tiden til hjelp.

All slags smerte

Louise Hay skriver i sin bok "Du kan helbrede ditt liv" :

Smerte av ethvert slag er et tegn på skyldfølelse. Skyldfølelse søker alltid straff,

og straff skaper smerte. Kronisk smerte kommer av kronisk skyldfølelse som er

så ofte dypt begravet at vi ikke er den bevisst lenger.

Skyldfølelse er en fullstendig bortkastet følelse. Den får aldri noen til å føle seg

bedre, og heller ikke forandrer den på noe.

"Dommen er sonet - slipp deg selv ut av fengslet. Gi slipp igjennom tilgivelse.

Øye for øye

Det å hate er også et tillært av samfunnet. Kanskje ikke så mye i Norge som i

andre land men "øye for øye tann for tann" har også hatt en stor plass i det

norske samfunnet opp igjennom historien. Helt i fra vikingtidens æreskodekser

opp til nyere tid.

Det er ikke mange årene siden at kvinner som hadde vært i kjærlighetsforhold

med tyskere under den 2.verdenskrig ble skamklippet og kjørt rundt i åpne

lastebiler til spott og spe for allmenn beskuelse for den norske befolkningen etter

krigen.

Mandela som inspirator

Et stort forbilde for oss når det gjelder tilgivelse er den nå avdøde sør-

afrikaneren Nelson Mandela. Han satt av politiske grunner i fengsel i 27 år.

Hans politiske parti ANC ønsket frihet og likeverd for både svart og hvit

hudfarge - at alle skulle ha de samme mulighetene og rettighetene i Sør-Afrika.

Bl.a. de svarte skulle få utdanning og helse på lik linje med de hvite i landet.

Disse tankene og ønskene måtte Mandela og andre ANC-tilhengere i fengsel for.

De ble behandlet som terrorister - noe de også ble beskyldt for å være.

Når Mandela kom ut av fengselet i 1990, 76 år gammel og med skral helse pga

de dårlige forholdene han hadde i fengselet, la han alt hat mot den hvite mann til

side. Han tilga all urett som den hvite mann hadde gjort mot hans befolkning og

mot han selv og hans familie. Han tilga men han glemte mest sansynlig aldri.

Han jobbet for å få til et multietnisk demokrati. At den svarte og hvite befolkningen

i sammen skulle bygge landet. For dette arbeidet fikk han tildelt Nobels fredspris i

1993 sammen med Fredrik De Klerk (som da var president i Sør-Afrika).

Året etter ble Mandela, under Sør-Afrikas første demokratiske valg, valgt til å bli

Sør-Afrikas nye president. Han døde for 5 måneder siden og fremstår i dag som

en av verdens beste politiske ledere igjennom alle tider. Det han nevnes spesielt

for er evnen han hadde til å tilgi.

Tilgivelsens gleder

Ved å tilgi finner man veien tilbake til hjertet sitt igjen -den åpner døren rett inn

til hjertet. Du vil føle deg lettere til sinns - du vil føle at det strømmer ren

kjærlighet fra hjertet.

Mange av dine helseplager vil med stor sannsynlighet etter hvert forsvinne - noen

av plagene vil kanskje forsvinne umiddelbart. Du vil befri deg fra fortiden og vil

heretter omsider kunne leve fullstendig i nuet - noe som kanskje er det viktigste

av alt for å oppnå lykke.

Husk at om man tilgir så betyr ikke det det samme som om mann glemmer.

Den hverken rettferdiggjør eller bortforklarer. Den visker heller ikke bort det som

er blitt gjort eller fraskriver ansvar til overgriper. Gjerningen(e) er fortsatt veldig

alvorlig. Det man gjør er å billedlig sett fjerner den brennende lunten til

situasjonen som utløser den emosjonelle ladningen. VED Å TILGI HAR IKKE

OVERGRIPER(E) / KRENKERE LENGER MAKT OVER DEG. Man er da ute

av det mentale fengselet som man har vært inne i, i kanskje mange år.

Tilgivelse fjerner murer og barrier man har bygget seg opp. Disse murene har

mest sansynlig stått der som store og uoppnåelig byggeverk som et skille

mellom der man er nå eller der man har vært og friheten. Tilgivelse fjerner

muren slik at man får den følelsesmessige friheten tilbake.

Tilgivelsens vanskeligheter

Det er mange skjær i sjøen når man skal forandre livet sitt. Mange føler frykt rundt forandring selvom forandringen fører til at man får det bedre. Det kan komme store sorger, følelse av tomhet, tristhet og tap. Man kan følse seg på "utsiden av seg selv" etc. Man kan føle at disse følelsene strømmer igjennom deg. Det er viktig å ikke undertrykke dem. For under disse følelsene ligger det kjærlighet, medfølelse og et følsomt hjerte. Husk at det er like viktig Å TILGI SEG SELV som man TILGIR ANDRE.

Hold fokus på å tilgi seg selv - dette må man vie dette mye oppmerksomhet.

Når man merker at man rakker ned på seg selv, at man tenker at man skulle

gjort annerledes tenker man at man må tilgi seg selv. At du alltid har gjort ditt

beste til enhver tid. Dette er enormt viktig i denne prosessen.

Emosjonelt naken

Man må til enhver tid erkjenne sin menneskelighet. Man må akseptere seg selv

som akkurat den man er med alle sine svakheter, feil og hjelpesløshet. Man

fornekter ikke skyld og man fratar ikke ansvar. Man må kle seg emosjonelt naken.

Noe som betyr at man fører tilgivelsen inn i alle deler av sitt vesen, inn i sin

smerte, inn i sin frykt i, inn i sin sykdom, inn i sin skam, tilgi tap i barndommen,

tilgi seg selv for å ha blitt missbrukt, tilgi seg selv for å ha trodd at man fortjente

å bli straffet eller såret, for måten man har behandlet andre på, be om tilgivelse for

skyldfølelsene for alle feilene man har gjort og for håpløsheten man har følt.

Jo mer man klarer i tilgi seg selv desto mer kan man tilgi andre.

Øvelse, engasjement og oppriktighet

Tilgivelse krever øvelse, engasjement og oppriktighet. Kanskje må man praktisere

hver dag slik at man fjerner motstanden mer og mer og slipper kjærligheten inn.

Det betyr at man må være villig til å se på alle de følelsene som måtte oppstå når

man går dypere, og å akseptere disse følelsene som de er uten å dømme.Til slutt

fjernes murene som er mellom deg og friheten igjen. Man kan nå omsider å få

leve i nuet med et åpent hjerte.

"De små tilgivelser"

Avslutningsvis skal det nevnes at selv "de små tilgivelser" kan være vel så viktige

for ikke å forsure kroppen. Med "de små tilgivelser" snakker vi om f.eks tilgivelser

i forhold til nær familie, venner, kjæreste, ekskjærester, arbeidskolleger, barn o.l.

som ikke er så alvorlige som ovennevnte tilfeller. Der det ikke er noen "overgriper"

med i bildet men der det har blitt gjort enkelte handlinger som man sliter med å

godta, forstå eller tilgi. Det er selvsagt viktig å tilgi i alle disse tilfellene også.

Tekst : "Tom & Von" samt noe tekst fra Deb Shapiros gode bok "din kropp speiler dittt sinn"

LINKER til andre viktige og populære blogginnlegg vedr. bevisstgjøring : "Å leve i takknemmelighet" : http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/10/a-leve-i-takknemmelighet.html "I begjærets klør" : http://sjamanistisk.blogspot.no/2014/01/i-begjrets-klr.html "Å slutte fred med sine undertrykte følelser" : http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/07/a-slutte-fred-med-sine-undertrykte.html "Den "enkle" veien til lykke " : http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/07/den-enkle-veien-til-lykke.html "Egoets mange ansikter" : http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/07/egoets-mange-ansikter_4.html "Slavebundet av vanene våre" : http://sjamanistisk.blogspot.no/2013/05/slavebundet-av-vanene-vare.html

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
SKAPERKRAFTEN AS

Org. nummer. : 983 603 572

 

Web :

www.skaperkraften.no

www.skaperkraften.com

www.skaperkraften.org

(Alle linker fører deg til denne siden)

KONTAKT

SKAPERKRAFTEN AS

Bruvikvegen 1178

5285 Bruvik, Norge

Telefon / SMS :

Tom : 900 61 597

Von : 466 54 889

------------------------------------------

E-post :

skaperkraften(alfakrøll)gmail.com

Webdesign by Tom Engelbrecht / SKAPERKRAFTEN AS